Cityscape – Városgazdálkodási rendszer

A városüzemeltetők gondozzák a város közterületeit, illetve beépítetlen, önkormányzati tulajdonú területeit. Így utak, hidak, parkolók, járdák, zöldterületek, közterületi eszközök valamint a csapadékvíz-elvezető rendszerek (zárt csapadékcsatornák és nyílt árkok) üzemeltetését, illetve fenntartását is. A CityScape térinformatika rendszer nemcsak a napi szintű kezelési tevékenység támogatásában játszik kiemelkedő szerepet, de jelentősen megkönnyíti a Városgondnokságok, Városüzemeltető cégek, Polgármesteri Hivatalok és lakosok közötti kommunikációt is. Ennek keretében hatékonyan kezeli önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokat is mind a műszaki fenntartást, mind a bérbeadást, értékesítést támogatva. A nyílt térinformatikai rendszerek tájokoztatást és hiba bejelentési lehetőségeket is biztosítanak a lakosság számára, megkönnyítve hétköznapi életüket.

Cityscape Városgazdálkodási rendszer rövid leírása

Leírás

A térinformatikai megoldás hátterét jelentő téradatbázist és térinformatikai szervert akár cégünk is üzemeltetheti, biztosítva ezzel a folyamatos, zökkenőmentes működést. A rendszer olyan fontos modulokat tartalmaz a teljesség igénye nélkül, mint a város útnyilvántartása, zöldterület-kataszter, játszóterek, padok, közterületi eszközök nyilvántartása, ingatlankezelés. A Városüzemeltetési rendszer főbb funkcionalitásai közé tartozik a grafikus, képi és alfanumerikus adatok sokféle szempont szerinti megjelenítése, mérés, objektumok keresése, objektum adatok megjelenítései, grafikus adatok és lekérdezés eredmények nyomtatása, dokumentumokkal történő kapcsolat létrehozása. Így a modulok képesek arra, hogy tetszőleges lehatárolási egységben (például adott választókerületben) egyedi célú lekérdezést hajtsunk végre. A városüzemeltetési rendszer alkalmazásával rengeteg helyszíneléssel töltött idő és járulékos költsége (eszköz, üzemanyag, stb.) takarítható meg, gyorsabb és pontosabb döntés-előkészítés valósítható meg, ami elengedhetetlen a XXI. századi felelős gazdálkodáshoz.

A közigazgatás területén egyre nagyobb szerep jut a térképi, térinformatikai alapú döntéstámogatásnak legyen az várostervezés, intézményi körzetesítés, szociográfiai elemzések, választókerületek kijelölése, közlekedés-tervezés, adógazdálkodás támogatása stb. Megoldásainkban nagy hangsúlyt helyezünk arra, hogy a helyi nyilvántartásokat, adatbázisokat felhasználva, azokat különböző térbeli vonatkozású statisztikai adatokkal (pl: korcsoportos megoszlás, jövedelmi – vásárlóerő mutatók, iskolázottsági jellemzők stb.) kiegészítve egy információs téradat-tárházat hozzunk létre, amely támogatja a helyi és a regionális szintű döntés-előkészítést, döntéseket. Cél, hogy az önkormányzat olyan hatékony térképi elemzéseket, térbeli összefüggéseket is tartalmazó döntéstámogató rendszereket használjon, amely segítségével hatékonyabb és állampolgárbarát működést biztosított.

Legfontosabb cél a költséghatékonyság növelése. Ennek érdekében olyan megoldásokat adunk, amely segítségével optimalizálni lehet a működési költségeket (pl: futott kilométerek, a járművek, munkagépek kihasználtságát) legyen az belső erőforrásra épülő feladat vagy külön megbízási szerződésekre épülő külső vállalkozó bevonásával elvégzett feladat.

A VARINEX Zrt. több mint 20 éves tapasztalat és számos referenciája garancia arra, hogy az Ön településének is olyan szakmai támogatást adjunk, amelynek eredményeként a helyi igényeknek megfelelő térinformatikai alapú városgazdálkodási, városirányítási döntéstámogató rendszer kerülhet bevezetésre illeszkedve igény szerint a már meglévő rendszerekhez, adatbázisokhoz is.

Témafelelősök:

Baranyi Péter
GIS üzletág igazgató
+36 1 273 3423
+36 30 914 3453
baranyi@varinex.hu
Cservenák Róbert
GIS rendszermérnök
+36 1 273 3420
+36 20 583 7292
cservenak@varinex.hu