Topobase – Műszaki Információs Rendszer – Általános megközelítés

Az Autodesk alapú megoldás rendszere kielégíti az adatintegrációs, alkalmazásintegrációs, funkcionális, megjelenítési és továbbfejlesztési szempontból várható követelményeket, valamint a megrendelői és felhasználói igényeket. Összességében, nemcsak a vállalat térinformatikai szoftverkörnyezete lesz átláthatóbb, de a munkafolyamatok is lényegesen egyszerűbbé válnak: felgyorsult a külső és belső adatszolgáltatás, valamint a tervezési munkálatok is hatékonyabbak lesznek.

 

Leírás

Megoldásaink mind módszertani, koncepcionális mind technológiai szinten illeszkednek az aktuális kihívásokhoz a felhasználói elvárásokhoz és igényekhez.

A víziközmű ágazatban ezek közül a következőek köthetőek a műszaki nyilvántartáshoz, térinformatikához:

Digitális térképi alapú pontos és naprakész műszaki nyilvántartás

Digitális térképi alapú vagyonértékelés

Gördülő Fejlesztési Terv rekonstrukció tervezés

Akkreditációs eljárás és jelentési kötelezettségek az Magyar Energia Hivatal (Víziközmű Hivatal) felé (árpolitika!)

Szolgalmi jogok rendezése

Vízbiztonsági tervek

Vízveszteség elemzés

Csapadékvíz lefolyásvizsgálatok kapacitáselemzés

KÖLTSÉGHATÉKONYSÁG javítása

stb.

A kihívásoknak való megfelelést segítheti, költséghatékonyabbá teheti, ha a feladatokat nem egymástól függetlenül, hanem a szinergiákat kihasználva, rendszerben kezeljük, és a megoldáshoz korszerű magasan integrált műszaki informatikai eszközöket, megoldásokat alkalmazunk.

 

Aki teheti szánja rá a pénzt, az időt, és digitális, strukturált térképi nyilvántartásból építsen vagyonkatasztert! Aki nem teszi, annak később lesz ezen kiadása, és jóval több, mintha most vállalna többletköltséget.

 

Nagy tapasztalattal rendelkezünk Autodesk alapú műszaki információs rendszerek integrálásában. Ez biztosíték arra, hogy illeszkedni tudunk a Megrendelőnél működő vagy bevezetés alatt / előtt álló műszaki információs (MIR) vagy gazdasági rendszerekhez (GIR) illetve vezetői információs (VIR) rendszerekhez is.

 

Ezzel garantálni lehet a műszaki térinformatikai rendszer költséghatékony bevezetését és hosszú távú gazdaságos fenntarthatóságát, illetve a további rendszerekhez történő költséghatékony illeszkedését is.

 

A megoldásunk egyben megteremti a téradat-kezelés technológiai alapját és keretrendszerét is, amelyre a későbbi, szintén térképi, térbeli kapcsolattal rendelkező adatok kezelését ellátó rendszerek, modulok építhetőek, illeszthetőek illetve integrálhatóak.

 

Témafelelősök:

Baranyi Péter
GIS üzletág igazgató
+36 1 273 3423
+36 30 914 3453
baranyi@varinex.hu
Katona Tamás
GIS rendszermérnök
+36 1 273 3421
+36 30 251 9992
katonat@varinex.hu